600 253 653       biuro@mmpoludnie.pl

OFERTA SPECJALNA

 

 

Nie każdy grunt nadaje się jako podłoże budowlane. Od podłoża wymagana jest przede wszystkim odpowiednia nośność oraz odporność. Dlatego grunty słabsze lub o nieodpowiedniej nośności, należy stabilizować. Stabilizacja polega na wykonaniu szeregu zabiegów podwyższających parametry podłoża. Można ją wykonywać albo przez:
 
  wymianę gruntu (usunięcie istniejącego gruntu i dowiezienie nowego)

  ulepszenie istniejącego.

Ze względu na olbrzymie koszty dowozu nowego gruntu oraz trudności ze znalezieniem odpowiedniej jakości podłoża, metoda stabilizacji na miejscu jest szeroko i powszechnie stosowana.